ประชาสัมพันธ์

ปรับราคา SONAX

Mos2 Oil ขอปรับราคาขึ้นนิดหน่อยนะค่ะ  เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันมีการผันผวน เรื่องราคาสินค้า รวมทั้งวัตถุดิยในประเทศ และวัตถุดิบหลักที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งรัฐบาล มีมาตรการเพิ่มภาษีสรรพสามิต ในอัตราที่สูงขึ้นมาก ประกอบกับบริษัท ไม่มีการปรับราคาสินค้ามานานแล้ว
ส่วนสินค้าอื่นๆ ของบริษัท ยังคงราคาเดิมค่ะ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสินค้า ของเรามาโดยตลอดค่ะ

ทีมงาน SONAX THAILAND

ใส่ความเห็น