บริษัท ยู ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท U.T.INTERNATIONAL CO., LTD.

เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อ 15 มีนาคม 2516 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย น้ำมันครอบจักวาล ภายใต้ BRAND SONAX MOS2 OIL โดยได้รับความไว้วางใจจาก SONAX GmbH & Co. KG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่ประเทศ เยอรมัน สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 39 ถนนพลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ

โรงงานผลิตแห่งแรก

เลขที่ 1719/6 ซอยสุจินขจร ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน กรุงเทพฯ เดิมอยู่ในอาณาเขต บ้านพักของ คุณไพโรจน์ ลิ้มวัฒนะกูร (ผู้ก่อตั้งบริษัท)

โรงงานผลิตแห่งที่ 2

เลขที่135/352 พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.นครชัยศรี นครปฐม ปัจจุบัน เป็น WARE HOUSE ของบริษัท

โรงงานผลิตแห่งที่ 3

เลขที่1/119 นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานตามระเบียบของกรมอุตสาหกรรม น้ำมันครอบจักรวาล SONAX MOS2 OIL เติบโตยาวนานกว่า 45 ปี

SONAX-About-Us-qoute

จุดเด่น คือ ขจัดสนิม ป้องกันสนิม ไล่ความชื้น หล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืด ขจัดเสียงสายพานดัง และ รักษาอาวุธปืน จนได้ ฉายาว่า “เพียงกระป๋องเดียว ใช้ได้สารพัดประโยชน์ หรือ น้ำมันครอบจักรวาล” และ เป็นที่รู้จักกัน ในวงการต่างๆ โดยเฉพาะ ช่างซ่อม ผู้ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

บริษัท

คำนึงถึง ลูกค้า ตัวแทน
และ ผู้บริโภค เป็นหลักสำคัญ

นโยบาย

ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เน้นคุณภาพ
ราคาที่คุ้มค่า บริการประทับใจ